PRIMARIA COMUNEI BOBOTA, JUDETUL SALAJ

Bine ati venit!

Hotararile autoritatii deliberative» HCL nr. 1 din 30.01.2020 privind validarea Dispozitiei primarului cu nr. 319 din 23.12.2019 privind rectificarea bugerului local al comunei pe trim IV, anul 2019 cu suma de 25 mii lei -
» HCL nr. 2 din 30.01.2020 privind validarea Dispozitiei primarului nr. 1 din 08.01.2020 privind acoperirea definitiva din excedentul anului precedent a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019 sursele A si E -
» HCL nr. 3 din 30.01.2020 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar care vor functiona in anul scolar 2020-2021, in comuna Bobota -
» HCL nr. 4 din 30.01.2020 pentru acceptarea unei donatii constand in teren extravilan si put forat echipat cu pompa si trecerea acestuia in domeniul public al comunei Bobota -
» HCL nr. 5 din 30.01.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 11 din 28.02.2020 ca urmare a majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2020 -
» HCL nr. 6 din 30.01.2020 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al comunei Bobota în domeniul public al comunei Bobota -
» HCL nr. 7 din 02.02.2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 in anul 2020 -
» HCL nr. 8 sin 20.02.2020 privind aprobarea contului anual de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019 -
» Anexa nr. 1 -
» Anexa nr. 2 -
» Anexa nr. 3 -
» Anexa nr. 3.1 -
» Anexa nr. 4 -
» Anexa nr. 5 -
» Anexa nr. 6 -
» Anexa nr. 7 -
» HCL nr. 9 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Bobota pe anul 2020 -
» Anexa nr. 1 Sursa A -
» Anexa nr. 2 Sursa E -
» Anexa nr. 3 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2020 -
» HCL nr. 10 din 20.02.2020 privind stabilirea criteriilor pentru acordarea de ajutoare de urgenta pentru persoanele care se afla in situatii de necesitate sau alte situatii deosebite -
» HCL nr. 11 din 20.02.2020 privind aprobarea Programului anual propriu al finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local pe anul 2020 -
» HCL nr. 12 din 31.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce sedintele de consiliu local in perioada martie -mai 2020 -
» HCL nr. 13 privind aprobarea si insusirea inventarului pe anul 2019 a bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Bobota, judetul Salaj -