PRIMARIA COMUNEI BOBOTA, JUDETUL SALAJ

Bine ati venit!

AGRICULTURA

    Functiunea principala a comunei este agricultura. Suprafata agricola este de 6983 ha, ceea ce reprezinta 66,13 din suprafata comunei. Diferenta este ocupata de paduri - 1639 ha, sosele, drumuri, cai ferate - 47 ha, constructii - 251 ha si alte terenuri - 501 ha.
    Din suprafata agricola, ponderea cea mai mare o au terenurile arabile - 4053 ha, urmate de pasuni cu 1054 ha, fanete - 164 ha, vii - 137 ha si livezi - 19 ha. Principalele culturi agricole sunt cele cerealiere si de plante tehnice, iar efectivele de animale crescute aici sunt: ovinele, bovinele, cabalinele si porcinele.