PRIMARIA COMUNEI BOBOTA, JUDETUL SALAJ

Bine ati venit!

CONSILIUL LOCAL

             Consiliul Local al comunei Bobota are urmatoarea componenta:
 • Primar: Moravit Mugurel    -  PNL
 • Viceprimar: Moale Florin Calin   -  UNPR
 • Secretar: Rosan Mariana
 • Consilieri Locali:
  • Bologa Dorel - PNL
  • Gurzau George- UNPR
  • Gorgan Ionut- Vasile- PNL
  • Iancau Vasile- PSD
  • Junjean Lucian -Vasile- UNPR
  • Lobos Nicolae- Florin- UNPR
  • Moale Florin Calin - UNPR
  • Muresan Vasile - PNL
  • Pop Nicolae- Stefan- UNPR
  • Sabo Cristian- Teodor- UNPR
  • Vaida Vasile Dan - PNL
  • Vass Gheza- PNL
  • Vascan Vasile- PSD
  • Zaha Gheorghe- PNL
Fisiere:

» 2017
» Privind aprobarea masurilor de prevenire si aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la ardere de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale
» Hotararea nr. 46/28.09.2017 privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local Bobota in Consiliul de Administratie al Scolii Bobota pentru anul scolar 2017-2018
» HCL nr. 1/09.01.2017 privind aprobarea proiectului de reorganizare a retelei scolare [...]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 1
» HCL nr. 2/31.01.2017 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamand preuniversitar [...]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 2/31.01.2017
» HCL nr. 3/31.01.2017 privind transmiterea cu titlui gratuit a microbuzului scolar catre Scoala Gimnaziala "Gheorghe Sincai" Bobota
» HCL nr. 4/31.01.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local intocmit la data de 31.12.2016
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 4/31.01.2017
» HCL nr. 5/31.01.2017 privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie " Reabilitare strazi [...]"
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 5
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 5
» HCL nr, 6/31.01.2017 privind aprobarea organizarii "Zilei Comunei Bobota", judetul Salaj
» HCL nr. 7/10.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati [...]
» HCL nr. 8/10.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati [...]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 8
» HCL nr. 9/10.02.2017 privind aprobarea indicatori tehnico-economici actualizati si devizul general pentru obiectivul de investitie 'Reabilitare strazi [...]"
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 9
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 9
» HCL nr. 10/28.02.2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 in anul 2017
» Anexa la HCL nr. 10
» HCL nr. 11/28.02.2017 privind stabilirea criteriilor pentru acordarea de ajutoare de urgenta pentru persoanele care se afla in situatii de necesitate sau alte situatii deosebite
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 11
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 11
» HCL nr. 12/28.02.2017 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la nivelul comunei Bobota, pentru perioada 2016-2020
» HCL nr. 13/28.02.2017 privind aprobarea inlesnirilor la plata sub forma scutirilor [...]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 13
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 13
» HCL nr. 14/28.02.2017 privind desemnarea d-lui Balota Dumitru in functia de sef al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Bobota, judetul Salaj
» HCL nr. 15/28.02.2017 privind constituirea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si incadrarea personalului in Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU)
» Anexa nr. 1 la HCL nr.15
» HCL nr. 16/28.02.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce sedintele Consiliului Local Bobota in perioada MARTIE 2017 - MAI 2017
» HCL nr. 17/29.03.2017 privind validarea numitului Gorgan Ionut-Vasile in functia de Consilier local
» HCL nr. 18/29.03.20217 privind completarea compontentei comisiei pentru dezvoltarea economica si sociala [...]
» HCL nr. 19/29.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Bobota pe anul 2017
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 19
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 19
» Anexa nr. 3 la HCL nr. 19
» Anexa nr. 4 la HCL nr. 19
» HCL nr. 20/29.03.2017 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentarea in istanta cu cabinet de avocat
» HCL nr. 21/29.03.2017 privind inchirierea suprafetelor de pasune aflate in domeniul privat al comunei Bobota, judetul Salaj
» HCL nr. 23/29.03.2017 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordare de finantari nerabursabile
» Anexa la HCL nr. 23
» HCL nr. 24/26.04.2017 privind aprobarea cantitatii materialului lemnos provenit din lucrarile de curatire a fondului forestier [...]
» HCL nr. 25/30.05.2017 privind aprobarea regulamentului pentru stimularea elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Bobota [...]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 25/2017
» HCL nr. 26/30.05.2017 privind acordarea unei diplome si a unui premiu in valoare neta de cate 300 lei, din bugetul local pe anul 2017 [...]
» HCL nr. 27/30.05.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Bobota pe trim. II, anul 2017
» HCL nr. 28/30.05.2017 privind aprobarea modului de calcul al chiriilor pentru locuintele pentru tineri destinate inchirierii, realizate in conditiile Legii nr. 152/1998
» HCL nr. 29/30.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce sedintele Consiliului Local Bobota in perioada Iunie 2017-AUGUST 2017
» HCL nr. 30/27.06.2017 privind aprobarea repartizarii sumelor alocate in baza "Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar unitatilor de cult din comuna Bobota [...]"
» HCL nr. 31/27.06.2017 privind aprobarea alocarii sumei de 10.000 lei pentru finantarea activitatilor sportive desfasurate de Asociatia Sportiva "Vointa Dersida"
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 31/27.06.2017
» HCL nr. 32/27.06.2017 privind aprobarea achizitionarii unui TRACTOR CU INCARCATOR FRONTAL CU CUPA UNIVERSALA si echipamentele LAMA DE ZAPADA SI SARARITA
» HCL nr. 33/27.06.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local prin virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar {...]
» HCL nr. 34/27.06.2017 privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat cu SC PARTY TIME SRL [...]
» HCL nr. 35/25.07.2017 privind realizarea obiectivului de investitii "Reabilitare, amenajare, desecare Craidorolt-Varsolt [...]"
» HCL nr. 36/25.07.2017 privind constituirea Comisiei Speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Bobota, judetul Salaj
» HCL nr. 37/25.07.2017 privind aprobarea defiintarii Centrului de zi din comuna Bobota, judetul Salaj
» HCL nr. 38/25.07.2017 privind aprobarea numarului de posturi, Organigramei si a Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bobota [...]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 38/2017
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 38/2017
» HCL nr. 39/25.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului [...]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 39/25.07.2017
» HCL nr. 40/25.07.2017 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Bobota
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 41/25.07.2017
» HCL nr. 41/25.07.2017 privind aprobarea finantarii cheltuielilor neeligibile de la bugetul local pentru obiectivul de investitie "Reabilitare strazi in comuna Bobota, satele Bobota, Dersida si Zalnoc"
» HCL nr. 42/31.08.2017 privind aprobarea masurilor de prevenire si aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la ardere de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale
» HCL nr. 43/31.08.2017 privind aprobarea contractului de voluntariat care se va incheia intre persoanele voluntare [...]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 43/2017
» HCL nr. 44/31.08.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce sedintele Consiliului Local Bobota in perioada SEPTEMBRIE 2017-NOIEMBRIE 2017
» HCL nr. 45/08.09.2017 privind aprobarea Actului de Punere in Valoare nr. 2235 [...]
» HCL nr. 46 din 28.09.2017 privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local Bobota in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Bobota, pentru anul scolar 2017-2018
» HCL nr. 47 din 28.09.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Bobota pe trim. III, anul 2017
» HCL nr. 48 din 28.09.2017 privind darea acordului de principiu pentru solicitarea unui schimb de teren cu Parohia Ortodoxă Bobota și Parohia Ortodoxă Derșida
» HCL nr. 49 din 28.09.2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Bobota a unor suprafete de teren
» HCL nr. 50 din 31.10.2017 privind validarea Dispozitiei primarului cu nr. 469/11.10.2017 si nr. 471/19.10.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Bobota pe trim. IV, anul 2017
» HCL nr. 51 din 31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Bobota pe trim. IV, anul 2017
» HCL nr. 52 din 31.10.2017 privind mandatarea primarului comunei Bobota in AGA ADI ECODES in vederea aprobarii Strategiei de Contractare si a Documentatiei de atribuire
» HCL nr. 53 din 31. 10.2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare si instituirea taxei speciale de salubrizare
» HCL nr. 54 din 31.10.2017 privind aprobarea executiei bugetului de functionare si dezvoltare al comunei Bobota pe perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2017
» HCL nr. 55 din 31.10.2017 privind aprobarea Actului de Punere în Valoare nr. 2251 și nr. 2252 intocmit de Ocolul Silvic Tasnad pentru materialul lemnos din padurea proprietatea comunei Bobota
» 2016
» 2015
» 2014