PRIMARIA COMUNEI BOBOTA, JUDETUL SALAJ

Bine ati venit!

CONSILIUL LOCAL

             Consiliul Local al comunei Bobota are urmatoarea componenta:
 • Primar: Moravit Mugurel    -  PNL
 • Viceprimar: Moale Florin Calin   -  UNPR
 • Secretar: Rosan Mariana
 • Consilieri Locali:
  • 1. Bologa Dorel - PNL
  • 2. Gurzau George- UNPR
  • 3. Gorgan Ionut- Vasile- PNL
  • 4. Iancau Vasile- PSD
  • 5. Junjean Lucian -Vasile- UNPR
  • 6. Lobos Nicolae- Florin- UNPR
  • 7. Moale Florin Calin - UNPR
  • 8. Muresan Vasile - PNL
  • 9. Pop Nicolae- Stefan- UNPR
  • 10. Sabo Cristian- Teodor- UNPR
  • 11. Vaida Vasile Dan - PNL
  • 12. Vascan Vasile- PSD
  • 13. Zaha Gheorghe- PNL
Fisiere:

» 2018
» HCL nr. 1 din 16.02.2018 pentru aprobarea contului anual de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017
» HCL nr. 2 din 16,02,2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Bobota pe anul 2018
» Anexa nr. 1
» Anexa nr. 2
» Anexa nr. 3
» Anexa nr. 4
» Anexa nr. 5 Lista de investitii
» HCL nr. 3 din 16.02.2018 privind aprobarea programului de inspectie fiscala pentru anul 2018 pentru contribuabilii persoane fizice și juridice din com. Bobota
» HCL nr. 4 din 16.02.2018 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416 in anul 2018
» Anexa nr. 1
» HCL nr. 5 din 16.02.2018 privind stabilirea criteriilor pentru acordarea de ajutoare de urgență pentru persoanele care se află în situatii de necesitate sau alte situatii deosebite
» HCL nr 6 din 16.02.2018 privind rezilierea contractului de concesiune pentru suprafata de 700 mp teren proprietatea comunei Bobota
» HCL nr. 7 din 16.02.2018 pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 39 din 25.07.2017 si HCL nr. 66/27.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al prima
» HCL nr. 8 din 28 martie 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 9 din 28 martie 2018 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor
» HCL nr. 10 din 28 martie 2018 privind stabilirea amplasamentului pentru realizarea obiectivului de investitie Executare foraj de apa in localitatea Dersida
» HCL nr. 11 din 28 martie 2018 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finantare nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local
» HCL nr. 12 din 28 martie 2018 privind darea acordului de principiu pentru inceperea procedurilor de elaborare SF pentru obiectivul Modernizare drum de acces din E81-Manastirea Bobota
» HCL nr. 13 privind scoaterea la licitatie public[ a unor spatii apartinand domeniului public in vederea inchirierii cu destinatia de activitati medicale si farmaceutice
» HCL nr. 14 din 27.04.2018 privind insusirea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
» HCL nr. 15 din 27.04.2018 privind aprobarea suportarii din bugetul local, trecerii de cheltuieli si achitarii sumei de 1000 lei reprezentand cheltuieli de judecata catre parata Padurean Florica Ana
» HCL nr. 16 din 27.04.2018 privind modificarea HCL nr. 68 din 21.12.2017 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din com. Bobota pentru anul scolar 2018-2019
» HCL nr. 17 din 27.04.2018 privind aprobarea platii sumei de 3000 lei pentru achizitionarea de articole sportive necesare organizarii de catre Scoala gimnaziala Gheorghe Sincai Bobota a competitiei sportive Cupa Vaii, editia 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014