PRIMARIA COMUNEI BOBOTA, JUDETUL SALAJ

Bine ati venit!

CONSILIUL LOCAL

             Consiliul Local al comunei Bobota are urmatoarea componenta:
 • Primar: Moravit Mugurel    -  PNL
 • Viceprimar: Moale Florin Calin   -  UNPR
 • Secretar: Rosan Mariana
 • Consilieri Locali:
  • 1. Bologa Dorel - PNL
  • 2. Gurzau George- UNPR
  • 3. Gorgan Ionut- Vasile- PNL
  • 4. Iancau Vasile- PSD
  • 5. Junjean Lucian -Vasile- UNPR
  • 6. Lobos Nicolae- Florin- UNPR
  • 7. Moale Florin Calin - UNPR
  • 8. Muresan Vasile - PNL
  • 9. Pop Nicolae- Stefan- UNPR
  • 10. Sabo Cristian- Teodor- UNPR
  • 11. Vaida Vasile Dan - PNL
  • 12. Vascan Vasile- PSD
  • 13. Zaha Gheorghe- PNL
Fisiere:

» 2019
» HCL nr. 1 din 31.01.2019 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar care vor functiona in anul scolar 2019-2020 in comuna Bobota
» HCL nr. 2 din 31.01.2019 privind stabilirea domeniiilor serviciilor publice si a locurilor in care persoanele condamnate precum si contravenientii vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii dispuse in conditiile legii
» HCL nr. 3 din 31.01.2019 privind validarea dispozitiei nr. 1 din 2019 privind acoperirea definitiva din excedentul anului precedent a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018, sursele A si E
» HCL nr. 4 din 31.01.2019 privind aprobarea actelor aditionale la contractele de inchiriere/concesionare a spatiilor din localitatea Bobota apartinand domeniului public al comunei Bobota cu destinatia de activitati medicale si farmaceutice
» HCL nr. 5 din 31.01.2019 privind stabilirea locatiilor de ecarisare prin ingropare/incinerare a eventualelor cadavre in scopul reducerii riscului de diseminare a bolii Pestei Porcine Africane
» HCL nr. 6 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor Legii 416/2001 in anul 2019
» HCL nr. 7 din 28.02.2019 privind stabilirea criteriilor pentru acordarea de ajutoare de urgenta pentru persoanele care se afla in situatii de necesitate sau alte situatii deosebite
» HCL nr. 8 privind aprobarea si insusirea inventarului pe anul 2018 a bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Bobota
» Anexele nr. 1 si 2 la HCL nr. 8
» HCL nr. 9 din 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si devizul general pentru lucrari rest de executat pentru obiectivul Reabilitare strazi in com. Bobota, satele Bobota, Dersida si Zalnoc
» HCL nr. 10 din 28.02.2019 privind mandatarea primarului ân AGA ADI ECODES in vederea aprobarii modificarilor in structura tarifelor aplicate in cadrul Contractului de delegare nr. 777 din 25.09.2018 potrivit reglementarilor OUG 74/2018
» HCL nr. 11 din 28.02.2019 privind stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului platit din fonduri publice din cadrul Comunei Bobota, judetul Sălaj incepand cu data de 1 februarie 2019
» HCL nr. 12 din 28.02.2019 privind vanzarea prin licitatie publica, a unui imobil teren in suprafata de 700,00 mp teren intravilan situat in Bobota, domeniul privat al comunei Bobota
» Anexa nr. 2- Raport de evaluare
» HCL nr. 13 din 29.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 14 din 29.03.2019 pentru aprobarea Planului de actiune pentru dezvoltarea serviciilor sociale in perioada 2019-2020
» HCL nr. 15 din 29.03.2019 privind aprobarea APV nr. 1469899-SM-464/2019 intocmit de Ololul Silvic Tasnad pentru materialul lemnos din fondul forestier aflat in proprietatea comunei Bobota, in vederea asigurarii lemnului de foc pentru unitatile scolar
» HCL nr. 16 din 29.03.2019 privind inchirierea prin incredintare directa a unor suprafete de pasuni aflate in domeniul privat al comunei Bobota
» HCL nr. 17 din 29.03.2019 privind aprobarea Contractului de parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Salaj si Scoala Gimnaziala ”Gheorghe Sincai” Bobota in vederea organizarii si desfasurarii Concursului Interjudetean de Matematica pentru cla
» HCL nr. 18 din 22.04.2019 privind aprobarea contului anual de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018
» HCL nr. 19 din 22.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Bobota pe anul 2019
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 19/2019
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 19/2019
» HCL nr. 20 din 22.04.2019 privind aprobarea executiei bugetului de functionare si dezvoltare al com. Bobota, pe trimestrul I, anul 2019
» HCL nr. 21 din 22.04.2019 privind aprobarea ”Programului anual propriu al finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Bobota pentru activitati nonprofit de interes local pe anul 2019
» HCL nr. 22 din 22.04.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici conform OUG nr. 114/2018 si a devizului general pentru lucrari rest de executat, pentru obiectivul Sediu Primarie si amenajari exterioare.
» HCL nr. 23 din 22.04.2019 privind aprobarea programului anual de achizitii publice pentru anul 2019
» HCL nr. 24 din 20.05.2019 privind stabilirea statiilor pentru oprirea vehiculelor care efectueaza transport de persoane pe raza comunei Bobota
» HCL nr. 26 din 20.05.2019 privind aprobarea dreptului de utilizare a spataiilor de invatamant din Scoala Gimnaziala Bobota in favoarea Asociatiei Plai Transilvan Oradea, a Scolii Gimnaziale Dersida si a Gradinitei cu program normal Dersida, in care s
» HCL nr. 27 din 20.05.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 28 din 20.05.2019 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si devizul general pentru lucrari rest de executat pentru obiectivul de investitie ”Reabilitare strazi in comuna Bobota, satele Bobota, Dersida si Zalnoc”
» HCL nr. 29 din 25.06.2019 privind aprobarea implementarii proiectului ”Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale” cod SMIS 2014+122607
» HCL nr. 30 din 25.06.2019 privind acordarea unei diplome si a unui premiu in valoare neta de cate 300 lei din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta
» HCL nr. 31 din 25.06.2019 privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat cu SC Best Sound Management SRL, in vederea organizarii in comun a ”Zilei comunei Bobota, Editia 2019
» HCL nr. 32 din 25.06.2019 privind aprobarea Actelor de Punere in Valoare ai a pretului de vanzare directa a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea privata a comunei Bobota
» HCL nr. 33 din 25.06.2019 privind aprobarea APV intocmit de Ocolul Silvic Tasnad pentru materialul lemnos provenit din fondul forestier aflat in proprietatea privata a comunei Bobota si modul de repartizare
» HCL nr. 34 din 25.06.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim III, anul 2019 cu suma de 164,16 mii lei
» HCL nr. 36 din 24.07.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Bobota pe trim. III, anul 2019
» HCL nr. 37 din 24.07.2019 privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult din comuna Bobota apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania pentru anul 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014